Lees meer...Vanaf 4 maart gaan we als Stichting Rietmeen ons derde jaar in en natuurlijk doen we dat met veel enthousiasme. Ook al is er de afgelopen twee jaar al veel gebeurd, toch moet er ook nog heel veel gebeuren. Vrijwilligers en bestuur hebben veel gedachten en ideeën en willen die graag omzetten in concrete acties. Een van die ideeën is om een haven aan te leggen bij de Rietmeen waar schepen met geld aan kunnen meren om te lossen. Een idee van het afgelopen jaar, wat echter geen geld koste is om de Rietmeen voortaan Ontmoetingstuin de Rietmeen te noemen omdat deze naam de lading naar onze mening meer dekt. In deze bijdrage zullen we niet terugkijken naar het afgelopen jaar, maar vooral de blik naar voren gericht. Zo zijn we begin januari weer gestart om ons Kerstbomenhotel weer open te stellen voor de wijkbewoners. En ja hoor we hebben weer veel gasten mogen ontmoeten. We hebben bomen weer terug gekregen die met de Kerst in huis hebben gestaan en er zijn weer nieuwe logés bij gekomen. Wij hopen dat onze redactionele bijdrage in wijkkrant 3 van 2017 wijkbewoners heeft geholpen bij de aanschaf van een Kerstboom, zodat die tijdens de overzomering zich verder kan ontwikkelen.

Tijdens de fikse sneeuwval aan het eind van 2017 werd de draaglast voor onze kweektunnel te hoog en heeft deze het begeven. Dat is jammer want deze tunnel is voor onze tuinmensen een mooi hulpmiddel bij het tuinieren met groente of bloemen. Naast dat we de tunnel nu al missen, is het ook een behoorlijke financiële schade. We zullen kijken naar de mogelijkheden om weer een tunnel te gaan realiseren. In de loop van dit jaar willen we toch ook nog weer gaan kijken of de realisatie van de verkeerstuin alsnog tot stand kam komen. Dat zou fantastisch zijn voor kinderen uit de verschillende wijken van Harderwijk, voor mensen die vaardigheden willen opdoen met hun (net aangeschafte) scootmobiel en mensen met een E-bike. Wellicht kunnen bewoners van het AZC hier ook fietsvaardigheden opdoen en zo kan een verkeerstuin nuttig zijn voor verschillende doelgroepen.

In 2018 zullen we in onze ontmoetingstuin ook weer net als de vorige twee jaren invulling geven aan mooie activiteiten. De modderdag in juni is er daar een van en het ontvangen van onze buren uit de wijken Stadsweiden en Drielanden hoort daar natuurlijk ook bij. Ons werk wordt uitsluitend gedaan door vrijwilligers die met verschillende dingen bezig zijn. Mensen die graag anderen ontmoeten en daarvoor iets willen betekenen zijn altijd van harte welkom. We kunnen  best nog mensen gebruiken die werkzaamheden op het terrein willen doen en er voor willen zorgen dat het terrein er netje bij ligt. Mensen die het leuk vinden om op verschillende plekken de bestratingen wat aan te passen zijn ook welkom of mensen met leuke ideeën en daar vorm en inhoud aan willen geven. De ontmoeting met andere mensen is dan het belangrijkste. Natuurlijk hebben we ook nog wel ruimte voor mensen die in bestuurlijke zin wel een bijdrage willen leveren. Wij komen graag met u in contact hiervoor. Mensen die interesse hebben  kunnen zich opgeven bij Olga Wolfswinkel via de email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Kom er gerust bij, want mensen vinden het vaak erg gezellig bij ons.

Activiteit 5 Transformatie van het terrein De Rietmeen
Doel

Een herinrichting van de voormalige wijkpost van de gemeente aan De Rietmeen. Herinrichting als plek in de wijk als maatschappelijk project met thema’s participatie, duurzaamheid, eetbaar/ bruikbaar groen, talentontwikkeling en educatie.

Ondersteuning vanuit het wijkplatform blijft voorlopig gewenst om de doelen te kunnen realiseren.

Maatschappelijke betrokkenheid en burgerschapszin.

Projectleider(s) Wijkmanager en de voorzitter wijkplatform
Participanten

Werkgroepen van bewoners uit Stadsweiden en Drielanden

Ondersteuning vanuit opbouwwerk van ZorgDat

Coalities smeden met maatschappelijke organisaties.

Participatie buurt

Vrijwilligers die meedenken en meedoen.

Een eigen inbreng en talentontwikkeling in afstemming met het stichtingsbestuur en coördinatoren van diverse werkgroepen.

Budget

Financiering voor aanloopkosten. Vooral op het gebied van de aanloopkosten en de continuïteit voor lange(re) termijn.

Bijdragen bij investeringskosten en/of exploitatiekosten

Externe financiering door subsidie vanuit landelijk werkende fondsen.

Communicatie

Regionale kranten, Wijkkrant en sociale media.

Voorlichting/ informatie aan de bewoners van Stadsweiden en Drielanden.

Meetbaar ? Reacties en opbrengst (niet alleen in geld, maar meer nog de maatschappelijke relevantie en (belevings-)waarde.
Wanneer ?

Doorlopend proces in de komende jaren.

Lees meer...Het project De Rietmeen (op de oude gemeentewerf) heeft een eigen website http://www.rietmeen.nl. Neemt u vooral een kijkje!

Pad