Themaavond

November 2017 Sociale veiligheid

Lees meer...

In november 2017 is een thema avond geweest rond "Sociale Veiligheid". Op deze goed bezochte avond konden wijkbewoners in gesprek met de wijkagente Willeke Bos, de BOA, de jongerenwerkers, de ouderenadviseur, etc. Daarnaast kon men aansluitne bij een spel rond veiligheid.