Lees meer...

In deze mooie meimaand mag u als wijkbewoner weer kennis nemen van het nodige wijknieuws in de Wijkkrant Stadsweiden. De redactie heeft zijn best gedaan om dit 2e nummer van dit jaar weer te voorzien van tekst en foto’s vanuit onze wijk. Zo is er opnieuw iets over een buurtinitiatief aan de Kielmeen. De Stromenwaard en het Nachthok hebben weer iets vanuit de eigen woonomgeving en andere wetenswaardigheden. Ja zelfs een hele pagina over katten. Een bijdrage van Natasja. De een vindt het fantastische dieren en anderen haten ze. Maar wie heeft het gelijk aan zijn of haar zijde? Zoals gewoonlijk is er de column van de voorzitter op pagina 7. Pagina 8 begint met een aanbeveling. Neem die ter harte en pak meteen uw agenda. Natuurlijk staan er meer zaken die interessant zijn in deze wijkkrant.

Er is voor de laatste keer een bijdrage van de Wijkvereniging die nu is opgeheven. De stand van zaken over de bouwkundige aanpassingen van het winkelcentrum vindt u bij het Ondernemen in Stadsweiden. Kortom er is weer genoeg om kennis van te nemen en er iets van te vinden, of uw eigen gedachten de vrije loop te laten. De redactie staat altijd open voor de nodige tips. Binnenkort bij u in de Stadsweiden en Het Nachthok in de

Lees meer...

Lees meer...De redactie van de Wijkkrant Stadsweiden is weer blij met het resultaat van de 3e editie. Onze moderne versie van de wijkkrant ligt binnenkort in de brievenbus van bewoners in de Stadsweiden en Het Nachthok. We hebben de afgelopen tijd vanuit onze wijk weer de nodige artikelen verzameld en vergezeld van een aantal foto’s. Op pagina 3 staat een artikel over de verkeersveiligheid, gericht op onze eigen wijk Stadsweiden. De Stromenwaard en Het Nachthok laten u graag weer kennis nemen met nieuws en bijdragen uit die twee buurten.

Op pagina 6 staan een paar wetenswaardigheden van de Wijkvereniging. Helaas was het in dit nummer niet meer mogelijk om een bijdrage in te voegen van het Korenfestival van zaterdag 20 september. De pagina van het Wijkplatform informeert u weer met de column van de voorzitter en vraagt uw aandacht voor de komende jaarvergadering op woensdag 12 november aanstaande. Met een knipoog vraagt de wijkkrant uw aandacht voor de Kerst.

Op pagina 9 hebben we opnieuw aandacht voor een ondernemer uit onze wijk. En op de achterpagina vindt u het artikel ‘de buurt aan zet!’ We besteden in dit nummer ook nog maar even aandacht aan de Nationale Buitenspeeldag, wat een succesvolle activiteit is geweest en waar volgend jaar hopelijk nog meer buurten aan mee zullen doen. Al met al weer een wijkkrant met het nodige nieuws en wetens-waardigheden. Hebt u als bewoner(s) nieuws te melden, stuur dan uw tekst op naar de redactie van deze wijkkrant. Wij wensen u veel leesplezier.

 

 

Pad