b_200_200_16777215_00_images_STADSWEIDEN_wijkkranten_wijkkrant-jaar1-3.jpgDe redactie van de Wijkkrant Stadsweiden is weer blij met het resultaat van de 3e editie. Onze moderne versie van de wijkkrant ligt binnenkort in de brievenbus van bewoners in de Stadsweiden en Het Nachthok. We hebben de afgelopen tijd vanuit onze wijk weer de nodige artikelen verzameld en vergezeld van een aantal foto’s. Op pagina 3 staat een artikel over de verkeersveiligheid, gericht op onze eigen wijk Stadsweiden. De Stromenwaard en Het Nachthok laten u graag weer kennis nemen met nieuws en bijdragen uit die twee buurten.

Op pagina 6 staan een paar wetenswaardigheden van de Wijkvereniging. Helaas was het in dit nummer niet meer mogelijk om een bijdrage in te voegen van het Korenfestival van zaterdag 20 september. De pagina van het Wijkplatform informeert u weer met de column van de voorzitter en vraagt uw aandacht voor de komende jaarvergadering op woensdag 12 november aanstaande. Met een knipoog vraagt de wijkkrant uw aandacht voor de Kerst.

Op pagina 9 hebben we opnieuw aandacht voor een ondernemer uit onze wijk. En op de achterpagina vindt u het artikel ‘de buurt aan zet!’ We besteden in dit nummer ook nog maar even aandacht aan de Nationale Buitenspeeldag, wat een succesvolle activiteit is geweest en waar volgend jaar hopelijk nog meer buurten aan mee zullen doen. Al met al weer een wijkkrant met het nodige nieuws en wetens-waardigheden. Hebt u als bewoner(s) nieuws te melden, stuur dan uw tekst op naar de redactie van deze wijkkrant. Wij wensen u veel leesplezier.

 

 

Pad