Aanvang: 19.30 uur.

Plaats: Wijkhuis Stadsweiden (Weideheem) Harderwijk

__________________________________________________________

Agenda:

     1. Opening en vaststelling van de agenda.

2.  Verslag van de vergadering van 15 november 2017.

-          Tekst en inhoud

-          Actielijst

     3 Structuur Wijkplatform Stadsweiden. Hoe kunnen we er aan werken dat er

         een meer evenwichtige taakverdeling ontstaat?

                    

     4 Ontwikkelingen en vordering m.b.t. verbeteringen aan de

         Bunschotenmeen n.a.v. de wijkschouw 2017. Bijdrage Natalie Hilhorst.                                    

     5 Ontwikkelingen aan de Helmbloemmeen. Wat is er de afgelopen tijd

         allemaal in gang gezet en waar wordt nog aan gewerkt. Bijdrage Natalie

         Natalie Hilhorst.  

     6 Wat verder ter tafel komt.

7 Rondvraag.

8 Sluiting.

Vastgestelde vergaderdata in 2018:

Woensdag 12 september wijkhuis Stadsweiden.

Woensdag 14 november Zalencentrum De Roef.

Pad