hamer.jpg

De volgende vergaderingen zijn: 

Woensdag 17 september in Weideheem en

woensdag 4 november in de Roeff -> Jaarvergadering

We starten altijd om 19.30. De agenda is en vorige notulen zijn op te vragen bij de voorzitter: peppelmanj at gmail.com

Pad