Helaas heeft het Wijkplatform Stadsweiden moeten besluiten zichzelf op te heffen. De reden daartoe kunt u lezen in de wijkkrant die deze week huis aan huis verspreidt is. Via deze weg danken we de voorzitter Johan Peppelman voor zijn jarenlange betrokken inzet voor het platform. Onder zijn leiding zijn heel wat activiteiten georganiseerd voor wijkbewoners; er hebben meerdere wijkschouwen met gemeenteraadsleden plaatsgevonden, er zijn rommelmarkten geregeld en werd de jaarlijkse kerstversieringen in het winkelcentrum gerealiseerd. Verder is er getracht de leefomgeving van meerdere wijken en buurten te verbeteren en last but not least zijn er meerdere AED's in onze wijk geplaatst. Johan, heel veel dank daarvoor.
De facebook pagina zal voorlopig blijven bestaan zodat nieuwtjes die op en activiteiten die in onze wijk van toepassing zijn gedeeld kunnen worden.
Deze website zal na januari off-line gaan.