Het wijkplatform is al enige tijd aan het kijken naar een uitbreiding van de AED's in de wijk die 24/7 bereikbaar zijn. Er is besloten dat er verder gekeken wordt naar dit idee en er ook bezien gaat worden dat buurtbewoners getraind kunnen gaan worden om met AED's om te gaan.