b_325_325_16777215_00_images_STADSWEIDEN_Adoptiedag_Fontanus_-_Weideheem.jpgGBS Fontanus adopteert woonzorgcentrum Weideheem
De leerlingen en leraren van GBS Fontanus uit Harderwijk vormden vrijdag 8 juni in de gangen van de school een erehaag. Zo werden bewoners van woonzorgcentrum Weideheem op feestelijke wijze welkom geheten tijdens de zogeheten adoptiedag. Op deze dag spraken de ouderen en jongeren met elkaar en zongen zij enthousiast mee met liederen van toen en nu. De oudste bewoner van Weideheem en twee kleuters knoopten twee linten aan elkaar en symboliseerden hiermee een succesvolle start van de samenwerking tussen de school en het woonzorgcentrum.
Het idee om zoveel mogelijk scholen een verzorgingshuis te laten adopteren in Nederland is afkomstig van Stichting Creatief Onderwijs. De Fontanus is de eerste school in Harderwijk die uitvoering geeft aan dit idee. De samenwerking geldt voorlopig voor een periode van drie jaar. De voorwaarde is dat in elk schooljaar minimaal tien activiteiten plaatsvinden. Denk aan samen een spelletje doen, nagels lakken, voorlezen, bewegingsspelletjes en zingen. De eerste activiteit staat trouwens al gepland! Op dinsdag 3 juli komt een groep bewoners een speciaal voor hen ingelaste uitvoering van de eindmusical van groep 8 bijwonen.
De samenwerking komt voort uit de identiteit van de school; het omzien naar en de zorg voor elkaar. “Het legt de verbinding tussen de generaties in een samenleving met een groeiend aantal ouderen”, vertelt leraar Hans de Ruiter. “Daarnaast bevordert het de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren. Meer aandacht en begrip voor elkaar zijn belangrijke elementen.”

Ineke Ros, dagbestedingscoach van Weideheem, vindt het een mooie gedachte dat het een samenwerking is tussen ouderen die al geschiedenis hebben geschreven en jongeren die hopelijk een mooie geschiedenis gaan schrijven. “De reacties van bewoners en medewerkers zijn heel positief. De bewoners vinden het geweldig als er jongeren op bezoek komen.” Ook wethouder Gert Jan van Noort draagt dit initiatief een warm hart toe en was daarom bij deze start aanwezig. Hij hoopt dat er meer scholen in Harderwijk zullen volgen.

De heer Vernooij (oudste bewoner Weideheem) en twee kleuters knoopten twee linten aan elkaar en symboliseerde hiermee een succesvolle start van het samenwerkingsverband tussen de school en het verzorgingshuis.

Meer informatie over GBS Fontanus en Zorggroep Noordwest-Veluwe: www.cordeoscholen.nl/onze-scholen en www.znwv.nl