b_200_200_16777215_00_images_STADSWEIDEN_2016_LEGO_blokjes.jpgIn de maanden dat de R in maand zit wordt er 1x per maand een LEGO middagen georganiseerd in het ClusterHuis aan de Lauwers 31A. De middagen van 14.00-16.00 uur zijn voor iedereen die het leuk vindt met LEGO te bouwen en te spelen.
Kinderen tot 6 jaar moeten wel een volwassene meenemen. Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd. Kosten 0,50 cent.

De middagen worden gehouden in 
januaRi, febRuari, maaRt, apRil, septembeR, oktoberR, novemberR, decembeR!