Activiteit 5 Transformatie van het terrein De Rietmeen
Doel

Een herinrichting van de voormalige wijkpost van de gemeente aan De Rietmeen. Herinrichting als plek in de wijk als maatschappelijk project met thema’s participatie, duurzaamheid, eetbaar/ bruikbaar groen, talentontwikkeling en educatie.

Ondersteuning vanuit het wijkplatform blijft voorlopig gewenst om de doelen te kunnen realiseren.

Maatschappelijke betrokkenheid en burgerschapszin.

Projectleider(s) Wijkmanager en de voorzitter wijkplatform
Participanten

Werkgroepen van bewoners uit Stadsweiden en Drielanden

Ondersteuning vanuit opbouwwerk van ZorgDat

Coalities smeden met maatschappelijke organisaties.

Participatie buurt

Vrijwilligers die meedenken en meedoen.

Een eigen inbreng en talentontwikkeling in afstemming met het stichtingsbestuur en coördinatoren van diverse werkgroepen.

Budget

Financiering voor aanloopkosten. Vooral op het gebied van de aanloopkosten en de continuïteit voor lange(re) termijn.

Bijdragen bij investeringskosten en/of exploitatiekosten

Externe financiering door subsidie vanuit landelijk werkende fondsen.

Communicatie

Regionale kranten, Wijkkrant en sociale media.

Voorlichting/ informatie aan de bewoners van Stadsweiden en Drielanden.

Meetbaar ? Reacties en opbrengst (niet alleen in geld, maar meer nog de maatschappelijke relevantie en (belevings-)waarde.
Wanneer ?

Doorlopend proces in de komende jaren.