Lees meer...In de maanden dat de R in maand zit wordt er 1x per maand een LEGO middagen georganiseerd in het ClusterHuis aan de Lauwers 31A. De middagen van 14.00-16.00 uur zijn voor iedereen die het leuk vindt met LEGO te bouwen en te spelen.
Kinderen tot 6 jaar moeten wel een volwassene meenemen. Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd. Kosten 0,50 cent.

De middagen worden gehouden in 
januaRi, febRuari, maaRt, apRil, septembeR, oktoberR, novemberR, decembeR!

Wijkhuis Stadsweiden is gevestigd in Weideheem. Het is geopend op woensdag, donderdag en vrijdagmiddag. Komt u vooral eens binnenlopen voor een kop koffie en om u te (laten) informeren over de mogelijkheden tot activiteiten.

Informatie: Coby Kock telefoon 434 656  http://www.zorgdat.nl