Lees meer...Op de eerste zaterdagmiddag van juni komt jaarlijks de schaapscheerder naar de Dierenweide. Hij zal aan het publiek laten zien hoe je het best een schaap van zijn jas kan ontdoen. De vacht kunt u kopen. De toegang voor deze demonstratie is gratis. Voor de kinderen zijn veel attracties gepland. Met een strippenkaart van €5 (voor onze donateurs en adopteurs €3) kunnen zij aan alle onderstaande attracties deelnemen. Er is ook een goedkopere Ukkie-strippenkaart, speciaal voor de nog jongere deelnemers. Het schaapscheerderfeest vindt plaats tussen 13.00 en 17.00 uur op de Dierenweide in de Stadsweide.

De Dierenweide is regelmatig open voor publiek. De Dierenweide is in het voorjaar extra aantrekkelijk omdat er lammetjes zijn van geiten en schapen. Voldoende reden om snel naar de Dierenweide te komen. En vergeet vooral uw camera niet!

Informatie staat op de website http://www.dierenweideharderwijk.nl

Lees meer...Zaterdag 8 oktober wordt er weer een Rommelroute in de wijk Stadsweiden georganiseerd.In de Hanzewaard en de Scheepswaard De start zal zijn vanaf 9.00 uur en het zal duren tot 15.00 uur. Op de hoofdwegen en fietspaden zal een verwijzing te zien zijn in welk gebied de bewoners van deze waarden hun kramen hebben. De verkoop van spullen zal hoofdzakelijk plaats vinden vanaf eigen huis en tuin. De bereikbaarheid is het beste te doen al wandelend en fietsend door deze beide Waarden in de wijk Stadsweiden. Wie een routekaart met adressen wil kan hiervoor zaterdag gaan naar Kubbepad 9. Het is gewoon de moeite waard om eens kris kras door deze buurten te gaan om te ontdekken waar toch weer leuke spullen te bemachtigen zijn voor geringe prijzen.
Meer info kijk op:
www.facebook.com/rommelroutestadsweiden

Activiteit 5 Transformatie van het terrein De Rietmeen
Doel

Een herinrichting van de voormalige wijkpost van de gemeente aan De Rietmeen. Herinrichting als plek in de wijk als maatschappelijk project met thema’s participatie, duurzaamheid, eetbaar/ bruikbaar groen, talentontwikkeling en educatie.

Ondersteuning vanuit het wijkplatform blijft voorlopig gewenst om de doelen te kunnen realiseren.

Maatschappelijke betrokkenheid en burgerschapszin.

Projectleider(s) Wijkmanager en de voorzitter wijkplatform
Participanten

Werkgroepen van bewoners uit Stadsweiden en Drielanden

Ondersteuning vanuit opbouwwerk van ZorgDat

Coalities smeden met maatschappelijke organisaties.

Participatie buurt

Vrijwilligers die meedenken en meedoen.

Een eigen inbreng en talentontwikkeling in afstemming met het stichtingsbestuur en coördinatoren van diverse werkgroepen.

Budget

Financiering voor aanloopkosten. Vooral op het gebied van de aanloopkosten en de continuïteit voor lange(re) termijn.

Bijdragen bij investeringskosten en/of exploitatiekosten

Externe financiering door subsidie vanuit landelijk werkende fondsen.

Communicatie

Regionale kranten, Wijkkrant en sociale media.

Voorlichting/ informatie aan de bewoners van Stadsweiden en Drielanden.

Meetbaar ? Reacties en opbrengst (niet alleen in geld, maar meer nog de maatschappelijke relevantie en (belevings-)waarde.
Wanneer ?

Doorlopend proces in de komende jaren.

 

Lees meer...Samen buitenspelen en sporten!  Op het schoolplein van CBS Het Baken aan het Vliepad kan elke maandagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur en woensdagmiddag van 15.00-16.30 uur gespeeld en gesport worden. (in de schoolvkanties is er Geen BOSBOX) Alle kinderen en volwassen zijn welkom. Alles is gratis!

Op woensdagmiddag staat de BOSBOX ook aan de speeltuin bij de Hondsdrafmeen. Ook hier kan er gespeeld en gesport worden.

Lees meer...Het project De Rietmeen (op de oude gemeentewerf) heeft een eigen website http://www.rietmeen.nl. Neemt u vooral een kijkje!