Voor woensdag 4 november staat onze jaarvergadering gepland in wijkcentrum De Roef. Gelet op de situatie, waarbij het coronavirus weer de kop opsteekt en er vanuit de overheid weer een sterk signaal is afgegeven om samenkomsten zoveel mogelijk te vermijden, maak ik er hierbij melding van, dat daarmee ook onze jaarvergadering komt te vervallen.
Na een kort intern beraad is deze keuze gemaakt. Strikte noodzaak om te vergaderen is er niet en dus moeten we kiezen voor de gezondheid van een ieder en aanpassing bij gegeven richtlijnen.

Het afgelopen jaar hebben we dus een aantal zaken vanuit ons activiteitenplan 2020 niet of zeer beperkt kunnen uitvoeren. Dat is een eenvoudig te trekken conclusie. Ik heb dan ook de visie dat we voor het jaar 2021 het  huidige activiteitenplan opnieuw vaststellen met de mogelijkheid om in een later stadium alsnog nieuwe zaken toe te voegen. Dit lijkt me een praktische oplossing voor 2021.
Ik zal voor het komende jaar een nieuw vergaderschema opstellen en waar nodig zaken voorbereiden om gemakkelijk weer in te kunnen anticiperen op zaken uit dat activiteitenplan. Dit voor zover dat mogelijk gaat worden in het nieuwe jaar en rekening houdend met  mogelijk dezelfde beperkingen zoals dit jaar.

Wat we in deze mail nog wel willen vermelden is dat we zijn overgegaan tot aanschaf van een AED. Deze zal geplaatst worden aan de Urkmeen 21 bij A. Moonen. Dit is een onderwerp dat al enkele keren op de vergadering is besproken. De keus is gemaakt dat we als wijkplatform de aanschaf voor onze rekening nemen en dat de gemeente deze wil opnemen in het onderhoudsschema voor de AED's in de gemeente. Daarmee is het aantal AED's in de wijk Stadsweiden dat 24 uur per dag beschikbaar is gekomen op 5 stuks.We hebben in de zomer van dit jaar gezien dat bij kwekerij van Straaten ook een AED hangt die 24 uur per dag beschikbaar is.
De AED"s in de wijk hangen nu bij: De Roef - Bar Sportief - Pluutmeen - Rietmeen en Urkmeen volgt.