Het wijkplatform beoogt

1. een schone en prettige leefomgeving
2. een verkeersveilige wijk
3. een wijk waar jeugd zich kan ontwikkelen
4. een wijk waar men goed met elkaar omgaat
5. een gezellige wijk waar wat te doen is voor iedereen.

daartoe maakt het platform elk jaar een activiteiten plan.